Een organisatieanalyse is een onderzoek naar de sociale dynamiek binnen een onderneming. We richten ons op het identificeren van de bedrijfscultuur, de sociale veiligheid, conflicten en het begrijpen van de werkgever-werknemerrelaties. Dit onderzoek biedt een holistisch beeld van de organisatie door het verzamelen en analyseren van relevante gegevens. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht in sterke punten, zwaktes en verbeterkansen. 

Efficiëntieverbetering

Identificeert sociale knelpunten en optimaliseert omgang, wat resulteert in een verbeterde sfeer en verbeterde prestaties.

Strategische Inzichten

Een organisatieanalyse onthult sociale dynamiek, identificeert conflicten en bevordert efficiëntie, cruciaal voor strategische besluitvorming en duurzame groei.

Verbeterde besluitvorming

Verstrekt betrouwbare gegevens voor besluitvorming, waardoor werkgevers weloverwogen keuzes kunnen maken voor duurzame organisatorische ontwikkeling.

Wat omvat een analyse?

Structuuranalyse

De organisatiestructuur wordt onderzocht, inclusief hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen. Er vinden gesprekken plaats met het personeel. Deze analyse onthult kansen voor het optimaliseren van rollen en verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan een flexibele organisatiestructuur en verbeterde samenwerking tussen teams.