Duik in de kern van je organisatie met onze dienst, geïnspireerd door het televisieprogramma Undercover Boss. Wij gaan incognito, observeren de werkvloer door de ogen van medewerkers en onthullen waardevolle inzichten. Leiderschap begint met begrip, en wij brengen de werkelijke werkpraktijk aan het licht voor effectieve verbeteringen.

Werkcultuur begrijpen

Onze dienst stelt werkgevers in staat de ware werkpraktijk te zien. Dit bevordert een dieper begrip van de bedrijfscultuur, communicatiepatronen en de werkomgeving, wat cruciaal is voor het vormgeven van een positieve werkcultuur.

Conflictidentificatie en -oplossing

Onze dienst streeft naar het identificeren en oplossen van potentiële conflicten op de werkvloer. Door directe observatie en interactie kunnen leidinggevenden proactief conflicten aanpakken, wat de teamdynamiek en productiviteit positief beïnvloedt.

Vergroten van betrokkenheid

Het programma heeft als doel de betrokkenheid van werknemers te vergroten door werkgevers de kans te geven de dagelijkse uitdagingen van medewerkers in te zien. Hierdoor ontstaat begrip, waardering en verbondenheid, wat de algehele werknemersbetrokkenheid verhoogt.

Het proces

01.

Strategische planning

Mogelijk heeft er al een organisatieanalyse plaatsgevonden, op basis waarvan dit programma tot het advies behoort, anders vindt er een consult plaats.

Werkgevers bepalen de specifieke doelen van het programma (op basis van ons advies) en identificeren de gebieden die diepgaand onderzocht moeten worden. Een strategisch plan wordt opgesteld om het programma te sturen en waardevolle inzichten te verzamelen. Het is niet de bedoeling dat de werkgever te veel betrokken wordt bij het onderzoek om de integriteit van het programma te waarborgen.

02.

Incognito ‘infiltratie’

Medewerkers van Curiosus vermomd als nieuwe medewerkers of consultants, betreden de organisatie. Ze nemen actief deel aan de dagelijkse activiteiten, observeren de bedrijfscultuur en communiceren met medewerkers om een authentieke ervaring te verkrijgen.

03.

Gegevensverzameling en analyse